Trosopplæringsmedarbeider

Nina Bentzen

97705620

Send epost

Kantor

Christopher Eva

75091533

95441427

Send epost

Kirketjener

Aslaug Selnes Frogner

91663679

Send epost

Kirketjener

Dagfinn Johansen

90016391

Send epost

Kirkeverge

Morten Aspdal Olsen

75091534

95122438

Send epost

Sekretær

Sissel Helen Reløy

75091530

91565523

Send epost