Trosopplæringsmedarbeider

Nina Bentzen

97705620

Send e-post

Kantor

Christopher Eva

75091533

95441427

Send e-post

Kirketjener

Aslaug Selnes Frogner

91663679

Send e-post

Sokneprest

Robert Høstland

47257756

Send e-post

Kirketjener

Dagfinn Johansen

90016391

Send e-post

Kirkeverge

Tor-Inge Løvdal

75091534

Send e-post

Kirketjener

Anders Sverre Marstrander

99277126

Send e-post