Biskopens juleandakt 2023


Biskopens juleandakt for 2023 er skrevet av biskop i Sør-Hålogaland Svein Valle.

Biskop Svein Valle

Fred på jord?

Fred på jord er kanskje tidenes største juleønske. Et oppriktig ønske som vi ikke ser helt effekten av, til tross for alle som stiller seg bak det, hvert eneste år. Og ingen kjenner vel sterkere på dette ønsket enn de som selv står midt i ufreden. 2023 vil nok bli husket som året da krigen i Ukraina bet seg fast, da konflikten mellom Israel og Hamas blusset kraftig opp og hvor det fremdeles er ca 30 større og mindre konflikter rundt om på kloden.

Så hvorfor sier vi fremdeles at vi ønsker oss fred på jord? Blir det ikke hult og rart å holde på en slik «uoppnåelig tanke» når vi ser at deler av verden står i brann?

Jeg tror det er tre grunner til at vi fortsatt kan holde dette fromme ønske høyt i hevd.

For det første: hva ville skje om vi sluttet å ønske oss fred på jord? Fred er ikke noe som bare oppstår. Fred er resultat av en villet handling. Og om vi sluttet å ønske oss det, vil også viljen til fred bli mindre. Fred koster vilje, politisk innsats og penger. Og for hvert fromt ønske om fred på jord, legger vi litt mer press på de som er satt til å finne fredelige løsninger.

For det andre: fred på jord handler ikke bare om de store konfliktene. Fred er en holdning vi møter andre mennesker med. En holdning jeg mener er viktig for å skape gode samfunn. Vi kan se en utvikling hvor mennesker åpenlyst snakker stygt om hverandre, hvor ytringsklimaet er dårlig og ingen tør å si fra fordi man er redd for vonde tilbakemeldinger. Derfor er ønsket om fred på jord også en påminnelse til oss selv om å bidra til fred i møte med andre.

Til sist så tror jeg at vi skal ønske oss fred fordi Jesus vil det. Han ble født inn i en hverdag som ikke var helt fredelig. Det var romersk okkupasjon og ulike folkeslag og partier sto mot hverandre. Konflikter var på ingen måte ukjent. Budskap fra den himmelske hærskare er likevel: Fred på jorden. Det er budskapet som følger Jesusbarnet inn i denne verden. Og når fredsplanen fullføres på korset, så gis vi samtidig oppdraget med å være ambassadører for Fred.

Fred på jord kommer derfor fortsatt til å være mitt juleønske. Da gir vi håpet bedre odds – og det er akkurat det Håpet trenger i denne juletid.

Fred over jorden,
menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!

B.S. Ingemann (N13 48)

God jul.

Svein Valle
Biskop i Sør-Hålogaland

Tilbake
Del