Takk for meg!


Avtroppende kirkeverge Morten Olsen

Avtroppende kirkeverge Morten Olsen på Lurøy kirkekontor

Etter 9 år på kirkekontoret, først som vikar et år, for så å bli ansatt fast, er det tid for å søke nye utfordringer. Jeg begynner i en bransje der jeg kanskje får brukt mine kunnskaper som fysioterapeut og bred arbeidserfaring på en ny måte. Jeg begynner på Bra Pro AS i Aldersundet og skal jobbe med mennesker som trenger en tilrettelagt hverdag/arbeidsdag.

Tiden som kirkeverge har vært både interessant og lærerik. Det finnes ikke utdanning for jobben, og det er mange ulike elementer innenfor ledelse og drift av et kirkekontor. Jeg har lært mye om offentlig forvalting og samarbeid med en aktiv og raus kommune. Likedan vil jeg si at Olav Rune Ertzeid som prost i Sandnessjøen har vært en god og trygg samarbeidspart alle disse årene.

Mange ulike folk har vært innom kirkekontoret på disse årene og det er mange flinke folk der ute. Ikke minst har vi hatt flere prester som har vært her over tid og gitt oss stabilitet i tjenestene.

Jeg er fornøyd med å få rehabilitert Aldersund kirke, nytt orgel og orgelfasade og i gang med nødvendig vedlikehold på Lurøy kirke, vårt tusenårssted. Likedan har vi fått kjøpt nødvendig utstyr til gravplassdrift med ny garasje attåt på Lurøy.

Vi har hatt stor aktivitet både på planlagte aktiviteter og ting som dukker opp underveis, og har gjennomført mange ulike prosjekter.

De siste 2 årene har det vært mange utskiftinger i staben. Jeg vil benytte anledningen å takke spesielt Christopher Eva, vår eminente kantor for «job well done», og innsats langt utover det fagfeltet du egentlig representerer.

Ferdes du etter veien i Aldersundet er du alltid velkommen innom på kommunens egen VTA bedrift, Bra Pro. Kaffen er klar og en hyggelig prat skal vi sørge for.

Morten

Tilbake
Del