Menighetens årsmøte


Årsmøter for Aldersund menighet og Lurøy menighet ble avholdt i april.

Lurøy kirke, 1. påskedag 2024

Årsmøte for Aldersund menighet ble avholdt umiddelbart etter gudstjenesten søndag 7. april i Aldersund kirke.

Klikk her for å lese Årsmelding for Aldersund menighet 2023.

Årsmøte for Lurøy menighet ble avholdt umiddelbart etter gudstjenesten søndag 14. april i Lurøy kirke.

Klikk her for å lese Årsmelding for Lurøy menighet 2023.

Tilbake
Del