Informasjon og bestilling av vielse


Bestilling
Ta kontakt med kirkekontoret dersom dere ønsker å gifte dere i en av våre kirker. Klikk her for kontakt informasjon.

"Prøvingsattest/Melding om vigsel"
Det er Folkeregisteret som undersøker om paret som vil gifte seg, oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Ekteskapsloven ble endret i 2004 slik at prester og andre med vigselsrett ikke lenger står for prøvingen av ekteskapsvilkårene. 

”Prøvingsattest/Melding om vigsel” utstedes fra Folkeregisteret. Den skal være kirkekontoret i hende i god tid før vigselsdato. For at den skal komme direkte til kirkekontoret må det krysses av i egenerkæringen for at prøvingsattest skal sendes vigsler.

Sted for vielse 
Klikk her for en oversikt over kirker og andre gudstjenestesteder i Lurøy. For å gifte seg andre steder enn kirker (for eksempel utendørs) må det søkes om godkjenning. Søknad sendes til ?

Valg av prest 
Dere vil bli kontaktet av presten i god tid før vielsen. Dersom dere har et spesielt ønske om prest, kan dere selv spørre vedkommende. Enhver som er ordinert prest i Den norske kirke kan spørres, denne presten må da søke soknepresten om å få gjennomføre vielsen.  

Vigsel av likekjønnede 
Den norske kirke gjennomfører vigsel av likekjønnede, og forbønn for borgerlig inngått ekteskap av likekjønnede.  

Koster det noe? 
Det er gratis for medlemmer av Den norske kirke å gifte seg i kirken der man bor. Beboere fra Lurøy gifter seg gratis i Lurøy-, Aldersund-, Moflag-, og Lovund kirker. Utenbys par må betale 2000 kroner for vigsel.

Vigselssamtale 
Hensikten med vigselssamtalen er for presten å bli litt bedre kjent med brudeparet, snakke litt om veien til ekteskapet, og veien videre. I vigselssamtalen drøftes også den praktiske gjennomføringen av vielsen.

Deltagelse under vielsen og ønsker om musikk 
Det er anledning til at bryllupsgjester og andre kan delta med musikalske innslag, tekstlesning, andre passende kulturelle innslag eller lignende. Dette avklares med prest og organist.

Sangark og pynting
Dere er selv ansvarlige for å få trykket sangark og eventuell pynting av kirken. Salmebøker i kirken kan også brukes. 

Du kan lese mer om bryllup i den norske kirke på kirken.no/bryllup

 

Tilbake
Del