Ekteskapsinngåelsen


Brudeparet kan være aktivt med i planlegging og gjennomføring av bryllupsseremonien, og på den måten sette sitt personlige preg på den.

Dette gjelder både prosesjonen (inngangsmarsjen i kirken), valg av bibeltekster, salmer, musikk og eventuelt tenning av lys. Dere kan også være med på å bestemme rammene rundt ekteskapsløftet, overrekkelsen av ringer og forbønnen for brudeparet. Det er også mulig med kulturelle innslag som understreker brudeparets bakgrunn.

All planlegging må skje i samarbeid med prest og organist. Disse har ansvar for å godkjenne innholdet i seremonien.

Pynting av kirkerommet
Avtale om tidspunkt for pynting gjøres med den aktuelle menigheten.

Valg av musikk
Organisten har ansvar for å godkjenne musikken som skal brukes i kirka, presten godkjenner teksten. Hvis dere har ønsker om spesiell prosesjonsmusikk/ inngangsmusikk eller andre sang/musikkinnslag, må dere god tid i forkant ta kontakt organisten. Dette gjelder både godkjenning av musikkinnslag og tidspunkt for øving.

Tilbake
Del