Veiledning ved dødsfall


Når en av de nærmeste dør

Det er mange praktiske gjøremål som må tas hånd om etter et dødsfall. Som nærmeste pårørende kan du bestemme om du vil ta deg av dette selv eller bruke et begravelsesbyrå til hele eller deler av arbeidet. Gravferdsloven regulerer hvem som er juridisk ansvarlig for gravferden. Den samme loven stiller også en del krav og betingelser i forhold til når gravlegging må finne sted og andre praktiske ting. For mer informasjon om lover og regler knyttet til gravferden anbefaler vi deg å ta kontakt enten direkte med oss i gravplassforvaltningen eller med et begravelsesbyrå.

Gravferd eller kremasjon?
Hvis ikke den avdøde selv har tatt en bestemmelse om gravferd eller kremasjon, må de pårørende ta stilling til det. Seremoni forut for kremering blir ofte kalt  bisettelse. Det er mulig å foreta kremasjon uten seremoni. Det kan da fortas urneseremoni med påfølgende nedsetting av urnen på gravplassen.

Tidspunkt og sted
Gravlegging og kremasjon skal skje innen 10 virkedager etter dødsfallet. Askeurnen må settes ned innen 6 måneder etter dødsfallet. Pårørende må selv  henvende seg til gravplassmyndighetene for å avtale tidspunkt for nedsetting av urne. Etter søknad kan denne fristen forlenges dersom det foreligger  tungtveiende grunner.

Trenger du noen å snakke med?
Ta kontakt med en av våre lokale prester eller diakoner i menighetene. Du kan også ta kontakt med sjømannskirkens nettprester. De er her for deg når du trenger noen å prate med. Du kan kontakt dem både på e-post og chat. I Nettkirken finner du prester som du kan snakke med om livet, troen, tvilen, religion og verdispørsmål – kort sagt; alt mellom himmel og jord. Deres mål er ikke å gi deg fasitsvarene, men å være noen du kan drøfte livets viktigste spørsmål med. Les mer på nettkirken.no .


Lenker:

Gravferdsloven og forskrifter på lovdata.no

 

Tilbake
Del