Leie av kirkene i Lurøy


Onøy/Lurøy sangkor holder førjulskonsert i Lurøy kirke, 2021. Foto: Kenneth Willanger

 

Lurøy kirkelige fellesråd eier Lurøy kirke og Aldersund kirke.

Kirkene våre kan leies til konserter ol. Menighetsrådene skal godkjenne sangene som fremføres.

 

For profesjonelle aktører koster det minimum 2000 kroner og 20 % av billettinntekter i tillegg.

For lag og foreninger er leie gratis ved arrangementer som ikke tar inngangsbillett. Ved billettsalg koster det 20% av billettinntekter.

 

Ved spørsmål om leie, ta kontakt med kirkevergen eller på tlf. 951 22438.

Tilbake
Del