Opptak fra Lurøy


Digitale andakter fra Lurøy kirke, filmet mars-desember 2020.

17. mai-markering i Lurøy kirke, 2020. Kilde: YouTube

Da Covid pandemien i 2020 førte til at gudstjenester ble avlyst, begynte mange kirker i Norge å bruke digitale løsninger for å være synlig i en mørk og merkelig tid. Her i Lurøy filmet vi en del korte andakter i Lurøy kirke, med orgelmusikk, tekstlesning salmesang og korsang. Disse opptakene ble lastet opp til YouTube og dermed gjort tilgjengelig for alle.

Klikk her for en oversikt over digitale andakter fra Lurøy kirke. Ellers er det mulig å søke på YouTube; bruk ‘Lurøy kirke’ som søkeord.

 

Tilbake
Del