Lovund kirke


Lovund kirke, tidligere Lovund kapell, er en kirke fra 1960. Kirken står i sentrum av Lovund, en øy med ca. 500 innbyggere. 

Lovund kirke

Se kart

Lovund kirke, tidligere Lovund kapell, er en kirke fra 1960. Arkitekt: Petter Andersen. Lovund kirke ble innviet 11. september 1960 av biskop H.E. Wisløff. 50-årsjubileet ble feiret 12. september 2010 med biskop Tor B. Jørgensen tilstede. 

Sitteplasser (pr. 2022): ca. 90.

Altertavle: Torvald Moseid, Oslo. Tavlen viser den seirende Kristus omgitt av sine 12 apostler.

Alterringen, døpefont og prekestol ble laget av Edvard Aanes. 

Orgel: Kombinasjonsorgel. Pipene fra det gamle pipeorgelet (Jørgensen 1958, montert i Lovund kirke 1983) ble koblet til et digitalt orgel (Johannus Rembrandt 3090, montert i Lovund kirke 2004). 3 manualer og pedaler. Alle stemmene fra det gamle pipeorgelet er samlet på 1 manual som heter "Vigner Positiv" (etter Vigner Olaisen, som kjøpte Jørgensen-orgelet til Lovund kirke).

Kirkeklokker: 1, fra Tyskland.

For mer informasjon om Lovund kirke, se Lovund Kirke 50 år (red. Trygve Aanes), utgitt av Lovund menighet i 2010.

Vernestatus: er ikke vernet.

Tilgjengelighet

Parkering: begrenset
Toalett: Ja
Rullestoladkomst: Ja
Rullestolplass: Ja

Tilbake
Del