Fasteaksjonen 2023


Kirkens Nødhjelps fasteaksjon «Håp i en dråpe vann» gjennomføres i Lurøy 26.-28. mars.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon «Håp i en dråpe vann» gjennomføres i Lurøy 26.-28. mars.

Kirkens Nødhjelp bidrar med akutt bistand i katastrofer og med langsiktige prosjekter for å redusere nød og fattigdom i verden.

I fasteaksjonen samler vi inn penger til dette livsviktige arbeidet. Det blir både digital og dør til dør bøsseinnsamling i Lurøy. Konfirmantene er en kjempeviktig ressurs i dette arbeidet og har ansvar for bøsseaksjonen. Vi håper dere tar godt imot dem når de kommer hjem til dere.

Tilbake
Del