Menighetsrådsvalg 2023


I år er det menighetsrådsvalg. Ønsker du å stille til valg?

 

(Publisert 15. februar 2023)

Hvis du ønsker å stille til valg for menighetsrådene i Lurøy sokn eller i Aldersund sokn, ta kontakt med menighetsrådsleder:

Lurøy sokn - Torleif Olaisen, Lovund

Aldersund sokn - Åslaug Finseth, Selnes

Lov om menighetsråd kom i 1920, og to år senere trådte det første Lurøy menighetsråd i virksomhet. Les mer om historien bak menighetsrådene i Lurøy:

Lurøy menighetsråd 100 år

 

Tilbake
Del