Takk for meg, Lurøy!


Sven Erik Forfang takker for seg etter to måneder som vikarprest i Lurøy, Aldersund og Træna.

 

Prest Sven Erik Forfang, Bekkestua, Indre Kvarøy

Publisert 14. mars 2023

Jeg har hatt gleden av å være vikarprest i Lurøy, Aldersund og Træna i 2 måneder, fra midten av januar til midten av mars. Det har vært trivelig. Jeg har blitt kjent med flotte mennesker og et fantastisk landskap både på fastlandet og ute på øyene. Været har vekslet, fra godvær til storm, men også det har vært en rikdom å få med seg. Jeg har tatt mange bilder, og skal lage et lysbildekåseri om å være prest nordpå når jeg kommer tilbake til Sørlandet, hvor jeg nå bor.

Jeg er imponert over den desentrale struktur som fins på barnehager, skoler og helsetjenester i Lurøy. Alle steder som jeg har vært, har disse tjenestene vært å finne, og til og med i svært vakre og velholdte bygg. Lurøyfjerdingen er heldig som - over tid - har hatt politikeren som har skjønt verdien og nødvendigheten av å ha slike tjenester nært der folk bor.

Kirken har også en desentral struktur i Lurøy, og det har vært rørende å se den store omsorgen for kirkebygg og gravgårder som fins hos dere. Flere av kirkene er jo rene «perler», om jeg kan få uttrykke det slik. Der jeg kommer fra er det også mange som vil misunne dere kirkestuene i Aldersund og på Moflag. Tenk å kunne holde konfirmasjonsundervisning, menighetsmøter, minnesamvær og kirkekaffe i egen menighetssal i tilknytning til kirken!  

Rådhuset har vært en god kontorarbeidsplass for meg. Et rolig miljø med alle tilgjengelige hjelpemidler. Kirkeverge, kantor, menighetssekretær og trosopplærings-medarbeider er utmerkede team-arbeidere, og har vært til stor hjelp for meg, og til og med kommunens ansatte har trådt til når jeg har hatt behov for det. Jeg vil også rette en takk til kirketjenerne rundt om som også har vært med på å gjøre min tjeneste funksjonell.      

Jeg forlater Lurøy imponert og takknemlig. Ønsker dere rik velsignelse over alt byggende arbeid.

Det er naturlig for meg å la Petter Dass få det siste ordet:

Du har blant oss din kirke
grunnfestet, Herre kjær.
Alt godt du ville virke
i menigheten her.
La her oss i ditt hus
i troskap mot deg vandre
og følge Ordets lys! 

Sven Erik Forfang
Onøy, mars 2023

Tilbake
Del