Fellesrådet


Lurøy kirkelige fellesråd er fellesorganet for menighetene i Lurøy kommune.

Fellesrådet har ansvar for kirkebyggene, gravplassene, personell og økonomi. Fellesrådet består av to medlemmer fra hvert menighetsråd, en geistlig representant, og en representant fra Lurøy kommune. Det er for perioden 2019 til 2023 totalt 6 medlemmer i fellesrådet. Som daglig leder for Fellesrådets virksomhet er det kirkevergen som fremmer saker og er fellesrådets sekretær. Kirkeverge fra 01. januar 2020 er Morten Aspdal Olsen.