Menighetsbladet


Her finner du Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund sokn.

Vignetten på forsiden av Menighetsbladet ble laget av Sverre Mogård Larsen fra Træna i 1962. Vi ser Helgelandspresten Petter Dass som forkynner Guds ord mellom holmer og skjær. Disse ligger for anledningen i Lurøy og Træna. Vi ser Aldersundet, kirkespirene på Lurøy, Lovund og Træna. Seilskuta er kirkeskipet fra Træna.

2024 (83. årgang)

Nr. 1 - Mars 2024
Familiegudstjenester februar 2024 - Andakt ved sokneprest Robert Høstland - Takk for meg (avtroppende kirkeverge Morten Olsen) - En ny barnesang

2023 (82. årgang)

Nr. 2 - Desember 2023
En kreativ gudstjeneste - Lurøy Prestegjeld 200 år - Biskopens juleandakt 2023 - Valg av nye menighetsråd

Nr. 1 - Juni 2023
Konfirmanter 2023 - Takk for en fin tid (vikarprest Brigt Skeie) - Valgliste 2023/-27 - En takk til menighetssekretær Sissel Reløy - Ny oppslagstavla på Lovund kirke

2022 (81. årgang)

Nr. 4 - Desember 2022
Haugland gamle kirkegård (Geir Vatne) - ny hjemmeside - Prestevikar Robert Høstland - Konfirmantsamling på Nesna

Nr. 3 - October 2022
100-årsjubileum for Menighetsbladet - Ruth Lomøy, en trofast kirketjener

Nr. 2 - Juli 2022
Konfirmanter 2022 - Avskjed med Kari Nedgård - Sommer-andakt ved prestevikar Per Jostein Johansen

Nr. 1 - Mai 2022
Ny hjemmeside - Nytt gudstjenestehefte i Lurøy - Prosjekt Tro og Fjære - En liten vandring gjennom påskedagene - En avskjedshilsen og takk (sokneprest Kari Nedgård)

2021 (80. årgang)

Nr. 4 - Desember 2021
Andre søndagen i advent - Konsert i mørketida - Presentasjon av Nina Bentzen (trosopplæringsmedarbeider) og Anders Marstrander (kirketjener i Lovund kirke)

Nr. 3 - Oktober 2021
Jubileumsgudstjeneste i Moflag kirke - Jubileumshelg i Aldersund kirke

Nr. 2 - Dette nummeret av Steinkjerringa ble laget som en spesialutgave, et reiselivsmagasin, og Menighetsbladet utgikk i denne utgaven.

Nr. 1 - Mars 2021
Preben Colstrup prestevikar - Julekrybbe i Lurøy kirke - Aldersund kirke 50 år

2020 (79. årgang)

Nr. 4 - Desember 2020
Renovering og lyssetting av Lovund kirke - Biskopens juleandakt - Nytt orgelhefte

Nr. 3 - Oktober 2020
Årets konfirmanter - Friluftsgudstjeneste på Kvinvatnet - Korona informasjon - Drenering av Konsvik gravplass sommeren 2020

Nr. 2 - Juli 2020
Lurøykirkene i koronatider - Digitale andakter i Lurøy kirke - Konfirmasjon 2020 - Dåp i vår kirke

Nr. 1 - Mars 2020
Ny trosopplærer i Lurøy (Runa Meidell) - Ny prest i Aldersund menighet (Kim Astrup) - Ny menighetssekretær på kirkekontoret (Sissel Reløy) - Konsert i Lurøy kirke 1. februar

2019 (78. årgang)

Nr. 4 - Desember 2019/Januar 2020
Her er ungdomslederne - Biskopens juleandakt - Ny fasade til pipeorgelet i Lurøy kirke

Nr. 3 - Oktober 2019
Kirkevalget i Lurøy, Aldersund og Træna sokn - Konfirmanter 2019 - Økumenisk gudstjeneste ved Mariakapellet i Sørsolvær - Marthe Valle i Lurøy kirke

Nr. 2 - Juni 2019
Bispevisitas i Træna, Aldersund og Lurøy - Besøk på Lovund Omsorgssenter

Nr. 1 - Mars 2019
Helligtrekongers fest på Alderspaviljongen i Aldersund - Lurøy kommunes 1000-årssted (Lurøy kirke) - Ofringer 2018 - Om salmer

2018 (77. årgang)

Nr. 4 - Desember 2018
Jubileumsgudstjeneste med konsert og kirkekaffe på Moflag kirke - Gudstjeneste ved Mariakapellet i Sørsolvær - Biskopens juleandakt

Nr. 3 - Oktober 2018
50-års konfirmanttreff i Lurøy - Kulturminneuka 2018 Træna Sokn og Træna museum - Løper i Træna kirke - Om kirke og penger

Nr. 2 - Juni 2018
Konfirmasjon på Kvarøy for første gang - Frivillige i kirka - Holmen Gravplass

Nr. 1 - Mars 2018
Ny sokneprest i Lurøy sokn, Kari Nedgård - Mitt namn ær Sven Hagberg - Nyttårssamling på Alderspaviljongen i Aldersund - Utvendig belysning Træna kirke

2017 (76. årgang)

Nr. 4 - Desember 2017
Juleprest Tor B. Jørgensen - Biskopens juleandakt - Julekonsert i Lurøy kirke - Takk til Martin Luther

Nr. 3 - Oktober 2017
50-årskonfirmanter samlet på Lurøy - Takk for denne gang (sokneprest Anders Rosland) - Trosopplæring med seiling, kajakkpadling og friluftsgudstjeneste i Selvær - Vikarprest Arild Romarheim - Ny organist, Veronika Kashina

Nr. 2 - Juni 2017
Nytt fra trosopplæringen - Konfirmanter i Lurøy og Træna 2017 - Pinseandakt (Marianne Wagner)

Nr. 1 - Mars 2017
Fra Rio de Janeiro tilbake til Helgeland - Reformasjonsjubileum 2017 - Pilegrimstur i Norge - Avskjed med Randi Jørgensen

2016 (75. årgang)

Nr. 4 - Desember 2016
Takk for meg! (Anna Ramskov Laursen) - Høsttakkefest i Træna kirke - Biskopens juleandakt - Julehilsen fra Albania

Nr. 3 - Oktober 2016
Konfirmanter på årets første samling - Bibelselskapet - Stefanusalliansen - Gudstjeneste i Mariakapellet på Sørsolvær - Sommerkonsert i Lurøy kirke

Nr. 2 - Juni 2016
Lysvåken i Aldersund 5.-6. mars - Konfirmasjoner - Salmer til alle tider - Ny kirkeverge i Træna sokn (Ida Buschmann)

Nr. 1 - Mars 2016
Ny kirkeverge i Lurøy kirkelige fellesråd (Morten Aspdal Olsen) - Utdeling av 11-årsbøker - Familiegudstjeneste i Lovund - Lysvåkne unger på Træna

2015 (74. årgang)

Nr. 4 - Desember 2015
Biskopens juleandakt - Ny sokneprest (Anna Ramskov Laursen) - Ungdom i Oppdrag besøkte Træna - Lysmesse i Aldersund kirke - Avskjed med Randi Jørgensen (kirkeverge i Træna)

Nr. 3 - Oktober 2015
4-årsbøker delt ut Lurøy sokn i september - Andakt ved Anders Rosland - En æra er over (Lisbeth Lunde) - Sporre-skapet tilbake i Lurøy kirke - De nye menighetsrådene

Nr. 2 - Juni 2015
Konfirmanter 2015 - Tanker på livets vei (Marianne Wagner) - Menighetsrådsvalg

Nr. 1 - Mars 2015
Karla Grønbeck - Andakt ved Marianne Wagner - Konfirmantene våre

2014 (73. årgang)

Nr. 4 - Desember 2014
Årets konfirmanter samlet 1. november - Biskopens juleandakt - Søndagskolen på Lovund sang under fellesgudstjenesten med Frikirken - Lille Messias

Nr. 3 - Oktober 2014
Træna kirke i miniatyr - Reise til Egypt (Kristine Toft Rosland) - Friluftsleir i trosopplæringen på Selvær - Brudestoler til Moflag kirke

Nr. 2 - Juni 2014
Konfirmasjon - Festgudstjeneste på Træna - Tanker i anledning av 200-året for grunnloven (Marianne Wagner) - Trosopplæringen i Lurøy, Træna og Aldersund

Nr. 1 - Mars 2014
Julekonsert i Lurøy kirke - Sangkveld i Lurøy kirke - Kunst-konkurranse - Festgudstjeneste på Træna i anledning av mirakelåret 1814 - Besøk av fengslede nordmenn i USA (Anders Rosland)

2013 (72. årgang)

Nr. 4 - Desember 2013
Barnekoret fra Lurøy på turne - Familiegudstjeneste i Træna kirke - Biskopens juleandakt - Minneord om Torbjørg Hansen - Korkonsert i Lurøy kirke

Nr. 3 - Oktober 2013
Gudstjeneste på Aldra - Andakt ved Marianne Wagner - Ny organist i Lurøy (Nils Christian Ottesen) - Prestens hverdag (Anders Rosland) - Dåp i Petter Dass kapellet

Nr. 2 - Juni 2013
Friluftsgudstjeneste på Kvarøy - Nytt fra Trosopplæringen i Lurøy/Træna - Utlånsdåpskjole i Moflag kirke (Margot Grønning) - Konfirmasjon

Nr. 1 - Februar 2013
Ny sokneprest i Træna og Aldersund (Marianne Wagner) - Andakt ved Marianne Wagner - Konsert med Sigrid Brennhaug i Lurøy kirke - 11 års bokutdeling i Lovund og Moflag kirke

2012 (71. årgang)

Nr. 4 - Desember 2012
Gudstjeneste med allehelgenspreg i Lurøy kirke - Juleandakt ved vikarprest Kåre Natvig - Konfirmantleir på Rødøy - Åpent kirkerom

Nr. 3 - Oktober 2012
Lurøy kirke 200 år - Intervju med vår nye organist Lars Inge Tverberg

Nr. 2 - Juni 2012
Konfirmantdag i Lurøy - Vårens vakreste eventyr - Konfirmantleir på Træna - Blix-konsert i Lurøy kirke - Nytt bårehus på Lovund - Dugnad ved Lurøy kirke

Nr. 1 - Mars 2012
Lysets øyeblikk ved Lars Tore Bøe - Hektisk februar - Rockeklubben på Onøy/Lurøy - Mer nærvær på Træna - Chris til Mo i Rana - Lurøy kirke 200 år

2011 (70. årgang)

Nr. 4 - Desember 2011
Lurøy menighets seilskole - Julekonserter i Lurøy kommune - Sesong avslutning for seilere og padlere på Onøy - Ny prest i Træna og Aldersund (Lars Tore Bøe) - Ny liturgi i Den norske Kirke - Biskopens julehilsen

Nr. 3 - Oktober 2011
Brann i Lurøy kirke - Lovsangskveld i Lovund kirke - "Sommer og sjø" teltleir - Menighetsrådsvalg - Andakt ved sokneprest Anders Rosland

Nr. 2 - Juni 2011
Kirkevalget 2011 - Konfirmantleir på Træna - "Sommer og sjø" teltleir - "Bumerket" ved Birger Bentzen - Konfirmanter

Nr. 1 - Mars 2011
Nytt kjøkken i Moflag kirke - Søndagskole på Kvarøy - Åpen kirke med søndagskole på Moflag - Ny type seilbåter blir å se - Juletrefest i Moflag kirke - Fangebesøk i USA november 2010 (Anders Rosland)

2010 (69. årgang)

Nr. 4 - Desember 2010
Juleandakt ved Anders Rosland - 50-årsjubileet på Lovund - Kirkens Fengselsarbeid (Anders Rosland) - Teorikurs i seiling

Nr. 3 - Oktober 2010
Andakt ved Birger Bentzen - Seilkurs på Nordnesøy og Lovund - Lovund kirke 50 år

Nr. 2 - Juni 2010
Familietur på Træna - Konfirmanter våren 2010 - Siste nytt i trosopplæring

Nr. 1 - Mars 2010
James Storms 1948-2010 - Andakt ved Christine Holmsen Lindbjør - Hva skjer fremover? - Kveldsgudstjeneste med Rockeklubben - Kirkens økonomi i Lurøy og Træna

2009

Tilbake
Del